رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 خريد كلر مايع و پركلرين

خريد كلر مايع و پركلرين

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريدكلر مايع، پركلرين و كلرور مورد نياز؛ سال 87 از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتهاي توليدكننده در اين زمينه دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به دفتر قراردادها اين شركت به نشاني كرمانشاه بلوار شهيد مصطفي امامي نرسيده به ميدان گلستان مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات