رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386
متن كامل مناقصات سال 1386

متن كامل مناقصات، با يك ماه تاخير جهت مشاهده كاربران رايگان بر روي سايت قرار ميگيرد، جهت دريافت مناقصات جديد از طريق فكس و يا ايميل، مشترك شويد.

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ
1 خدمات توليد و صدور كارت شناسايي ملي (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
2 توليد و صدور كارت شناسايي ملي و امور ابلاغ شماره ملي و فعاليت هاي جانبي و خدماتي (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
3 امور خدماتي نظافتي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
4 امور خدماتي نظافتي، امور خدمات پذيرايي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
5 خريد كلر مايع و پركلرين دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
6 خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
7 عمليات تكثير و بازسازي ذخاير آبزيان (مناقصه دومرحله اي) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
8 عمليات كشت، داشت و برداشت بچه ماهيان خاوياري (مناقصه دو مرحله اي) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
9 اجراي طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015ش ت/86) دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
10 طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015 (ش ت/86)) دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
 
صفحه 1 از 5963

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات