رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386
متن كامل مناقصات سال 1386

متن كامل مناقصات، با يك ماه تاخير جهت مشاهده كاربران رايگان بر روي سايت قرار ميگيرد، جهت دريافت مناقصات جديد از طريق فكس و يا ايميل، مشترك شويد.

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ
1 خدمات توليد و صدور كارت شناسايي ملي (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
2 توليد و صدور كارت شناسايي ملي و امور ابلاغ شماره ملي و فعاليت هاي جانبي و خدماتي (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
3 امور خدماتي نظافتي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
4 امور خدماتي نظافتي، امور خدمات پذيرايي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
5 خريد كلر مايع و پركلرين دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
6 خريد كلر مايع، پركلرين و كلرور دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
7 عمليات تكثير و بازسازي ذخاير آبزيان (مناقصه دومرحله اي) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
8 عمليات كشت، داشت و برداشت بچه ماهيان خاوياري (مناقصه دو مرحله اي) نوبت اول دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
9 اجراي طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015ش ت/86) دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
10 طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015 (ش ت/86)) دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶
 
صفحه 1 از 5963

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات