رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات (اصلاحيه)

تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات (اصلاحيه)

نامه الکترونیک چاپ
اصلاحيه آگهي مناقصه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين در نظر دارد تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات (ستاد دانشگاه، خوابگاههاي دانشجويي، بيمارستان اميرالمومنين (ع) و مركز آموزشي درماني شهيد رجايي را از طريق مناقصه عمومي جهت سال 86 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا شركتهايي كه داراي صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي و طرح طبقه بندي مشاغل مي توانند با در دست داشتن معرفينامه از تاريخ 7/1/86 به مدت 10 روز به واحد امور قراردادهاي دانشگاه واقع در خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات ساختمان مركزي دانشگاه، طبقه همكف اتاق شماره 104 مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 3359997-3355164-0281 تماس حاصل نمايند.
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 4
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات