رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 تعمير و نگهداري مراكز تلفن خودكار (مناقصه دو مرحله اي شماره 61/85/ك) نوبت دوم

تعمير و نگهداري مراكز تلفن خودكار (مناقصه دو مرحله اي شماره 61/85/ك) نوبت دوم

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم شماره 61/85/ك (اعتبار غير عمراني) دو مرحله اي
اداره كل راه آهن منطقه جنوبشرق در نظر دارد انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري مراكز تلفن خودكار يزد- بافق و ميبد را طبق شرايط ويژه از طريق شركت هاي پيمانكاري واگذار نمايد.
داوطلبان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخه 15/1/86 و تكميل و تحويل پيشنهاد خود تا ساعت 13 مورخه 25/1/86 به اداره امور اداري واقع در ايستگاه راه آهن يزد مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 03517114524 و 03517114648 تماس حاصل فرمايند. ضمنا آگهي فوق در سايت اينترنتي http://www.rai.ir وhttp://www.iranets.ir قابل رويت مي باشد.
مبلغ سپرده شركت درمناقصه 000/500/7 ريال در وجه اداره كل راه آهن منطقه جنوبشرق به صورت وجه نقد- ضمانتنامه بانكي و يا اوراق مشاركت بي نام مي باشد.
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 4
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات