رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 سرويس دهي جهت اياب و ذهاب (نوبت دوم)

سرويس دهي جهت اياب و ذهاب (نوبت دوم)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه نوبت دوم
نام سازمان اداره كل راه آهن شمالشرق شاهرود
موضوع سرويس دهي جهت اياب وذهاب مامورين سير وحركت در ايستگاه شاهرود
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 000/000/10 ريال
ملح دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات ادره كل راه آهن شمالشرق امور حقوقي دريافت اسناد و حداكثر تا ساعت 14 مورخه 8/1/86 تحويل پيشنهادات ساعت 10 صبح مورخه 18/1/86 جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت وزارت راه و ترابري به نشاني www.iranets.ir
وسايت راه آهن به نشاني www.irir.raimanagmentdefault.asp مراجعه فرماييد.
تلفن تماس 3302509-0273
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 2
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات