رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 سرويس دهي جهت اياب و ذهاب (نوبت دوم)

سرويس دهي جهت اياب و ذهاب (نوبت دوم)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه نوبت دوم
نام سازمان اداره كل راه آهن شمالشرق شاهرود
موضوع سرويس دهي جهت اياب وذهاب مامورين سير وحركت در ايستگاه شاهرود
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 000/000/10 ريال
ملح دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات ادره كل راه آهن شمالشرق امور حقوقي دريافت اسناد و حداكثر تا ساعت 14 مورخه 8/1/86 تحويل پيشنهادات ساعت 10 صبح مورخه 18/1/86 جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت وزارت راه و ترابري به نشاني www.iranets.ir
وسايت راه آهن به نشاني www.irir.raimanagmentdefault.asp مراجعه فرماييد.
تلفن تماس 3302509-0273
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 2
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات