رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 بهسازي پلهاي طول خط و اجراي پروژه تكميل زيرگذر (تجديد فراخوان ارزيابي) نوبت دوم

بهسازي پلهاي طول خط و اجراي پروژه تكميل زيرگذر (تجديد فراخوان ارزيابي) نوبت دوم

نامه الکترونیک چاپ
آگهي تجديد فراخوان ارزيابي نوبت دوم
نام سازمان اداره كل راه آهن شمالشرق شاهرود
موضوع عنوان پروژه ها
1- در بهسازي پلهاي طول خط در كيلومتر 800+334 و 700+336 و 550+410 و 800+426 و 250+430 و 200+438و 650+452 و 400+456 و 460 و 600+422 و 730+462 و 750+468 و 950+468 و 150+473 و 100+500 و 800+501 و 790+505 و با برآورد اوليه 556/380/497 ريال بر مبناي فهرست بهاي غير پايه مصوب راه آهن سال 84 از محل اعتبارات عمراني
2- اجراي پروژه تكميل زيرگذار بيابانك با برآورد اوليه 412/730/462 ريال بر مبناي فهرست بهاي باند راه سال 85 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبارات عمراني
محل دريافت و تحويل اسناد به ادره كل راه آهن شمالشرق امور حقوقي حداكثر تا 10 روز پس از نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار شركت در يك يا تمام پروژه ها بلامانع است و براي هر پروژه قرارداد جداگانه منعقد مي گردد جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 3302509-0273 تماس حاصل نمايئد.
داره كل راه آهن شمالشرق
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 2
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات