رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 تعمير روتور كمپرسور هيدروكربور (مناقصه شماره 34510) نوبت دوم

تعمير روتور كمپرسور هيدروكربور (مناقصه شماره 34510) نوبت دوم

نامه الکترونیک چاپ
فراخوان مناقصه عمومي نوبت دوم موضوع: مناقصه شماره 34510 شركت پالايش نفت تهران در نظر دارد تعمير يك دستگاه روتور كمپرسور گاز هيدروكربور 492psi) rpm- 8400,hp-2460~3300 فشار گاز خروجي) را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط تامين نمايد. لذا از تمامي شركتهايي كه مايل به شركت در مناقصه فوق مي باشند و توان تهيه ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/25 ريال را دارند دعوت مي شود تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك ذيل حداكثر ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم به نشاني تهران، ابتداي جاده قديم قم، شركت پالايش نفت تهران دفتر تداركات و امور كالا ارسال/ تسليم نمايند. مدارك موردنياز: 1- تصاوير اساسنامه، آگهي تاسيس و كليه آگهي هاي تصميمات تغييرات و ... بعدي شركت تاكنون و مندرج در روزنامه رسمي. 2- نمودار سازماني و مشخصات، تحصيلات و سوابق كاري كاركنان شركت 3- سوابق فعاليتهاي انجام شده و يا در حال انجام شركت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاييدات مربوط 4- امكانات و تجهيزات، و توانايي فني، نرم افزاري و مالي براي انجام كار. 5- ارائه مدارك و اطلاعات لازم كه در ارزيابي توانمندي موثر خواهد بود (داشتن نظامهاي كيفيت، دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE در زمينه مناقصه فوق، ابتكارات و...) بديهي است شركت پالايش نفت تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي خود از شركتهاي واجد شرايط دعوت بعمل خواهد آورد. ارائه مدارك و سوابق مزبور هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمنا آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي به آدرس اينترنتي: www.shana.ir درج خواهد شد. روابط عمومي شركت پالايش نفت تهران
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات