رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 تهيه و توزيع غذاي نيمروزي

تهيه و توزيع غذاي نيمروزي

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد تهيه و توزيع غذاي نيم روزي كاركنان خود را بر اساس شرايط و مشخصات منضم به قرارداد يكساله از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاري كه صلاحيت انجام كار را داشته باشد واگذار نمايد. لذا از شركتهايي كه داراي تائيد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند دعوت مي نمايد چنانچه تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارند دعوت مي نمايد ظرف مدت 5 روز اداري از تاريخ درج نوبت دوم اين آگهي با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به اداره تداركات اين سازمان واقع در خيابان سئول بالاتر از بزرگراه نيايش مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر ظرف مدت 10 روز از آخرين فرصت تحويل اسناد مناقصه و زمان بازگشايي پاكات پيشنهادي دو روز پس از آخرين مهلت ارائه پيشنهادات مي باشد. ضمنا تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/500/64 ريال مي باشد كه مي بايست بصورت چك تضميني در وجه سازمان تربيت بدني صادر گردد (ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است)
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات