رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 واگذاري عمليات اجرائي برق رساني

واگذاري عمليات اجرائي برق رساني

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا در نظر دارد كليه عملياتهاي اجرائي برق رساني mof با مصالح مصرفي شامل: 1- پست 200 كيلوولت آمپر 2- پست 100 كيلوولت آمپر 3- شبكه فشار متوسط هوائي 4- شبكه فشار ضعيف زميني مربوط به شهرك دانشگاهي را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهي نسبت به دريافت اوراق مناقصه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا واقع در كيلومتر 12 جاده فسا- شيراز شهرك دانشگاهي محمد رسول الله مراجعه يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفنهاي 7-3335225-0731 تماس حاصل فرمائيد. دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات