رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 راهبري تعميرات و نگهداري تاسيسات

راهبري تعميرات و نگهداري تاسيسات

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد راهبري تعميرات و نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي، مخابرات و آسانسورهاي ساختمان مركزي خود را بر اساس شرايط و مشخصات منضم به قرارداد يكساله از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاري كه صلاحيت انجام كار را داشته باشد واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد شرايط كه داراي رتبه بندي تاسيسات از سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده و تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارند دعوت مي نمايد ظرف مدت 5 روز اداري از تاريخ درج نوبت دوم اين آگهي با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به اداره تداركات اين سازمان واقع در خيابان سئول بالاتر از بزرگراه نيايش مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر ظرف مدت 10 روز از آخرين فرصت تحويل اسناد مناقصه و زمان بازگشايي پاكات پيشنهادي دو روز پس از آخرين مهلت ارائه پيشنهادات مي باشد. ضمنا تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/10 ريال مي باشد كه مي بايست بصورت چك تضميني در وجه سازمان تربيت بدني صادر گردد (ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است)
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات