رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 انجام پاسخگويي امور مشتركين (مناقصه شماره 1091/ك/84)

انجام پاسخگويي امور مشتركين (مناقصه شماره 1091/ك/84)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شماره 1091/ك/84 اداره كل مخابرات منطقه كرج در نظر دارد انجام پاسخگويي امور مشتركين تلفن ثابت مركز شهيد آويني را به پيمانكار واجد شرايط (شخص حقوقي) داراي گواهي صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي در ساعت اداري به واحد خريد به نشاني كرج - نبش ميدان سپاه - ساختمان اداري اداره كل مخابرات منطقه كرج - طبقه دوم - اتاق 217 مراجعه و با ارائه معرفينامه معتبر فرم بانكي را اخذ و پس از واريز مبلغ 000/50 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب 90405 بانك ملي شعبه مركزي كرج اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد خود را تنظيم و حداكثر تا ساعت 30/13 روز يكشنبه مورخه 21/12/84 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. www.tct.ir
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات